Bestyrelsesvalg

På landsmødet har du som medlem mulighed for at blive valgt ind bestyrelsen og få indflydelse på foreningens daglige virke.

Følgende poster står til valg:

- Formand
- Næstformand
- Sekretær
- Kasserer
- Op til tre bestyrelsesmedlemmer
- Op til to suppleanter
- To repræsentanter til Grænseforeningens bestyrelse
- Revisor (kan ikke stille op til bestyrelsen)
- Revisorsuppleant (kan ikke stille op til bestyrelsen)

Herunder finder du de kandidater der stiller op til bestyrelsen som har indsendt en tekst og et billede.
Ønsker du at stille op, bedes du sende din tekst og et billede af dig til cw@graenseforeningen.dk, så vil det blive lagt op her hurtigst muligt og blive printet og udleveret til deltagerne på generalforsamlingen.
Posterne der står til valg tager udgangspunkt i de foreslåede vedtægtsændringer der bliver behandlet på generalforsamlingen. Skulle vedtægterne forblive uændret står formanden og kassereren ikke til valg i år og sekretæren vil ikke blive oprettet.

obs.: Det er også muligt at stille op til bestyrelsen på selve generalforsamlingen.
Kandidaternes tekster står i rækkefølgen de blev indsendt i.

 
 
 

Formand

 
20770338_1506816846050050_5823405807846897956_n2.png

Max Kahrmann

Jeg hedder Max Kahrmann, er 22 år gammel og bor på Frederiksberg. Til generalforsamlingen i maj stiller jeg op som formand for Grænseforeningen Ungdom. Til dagligt læser jeg Statskundskab ved Københavns Universitet. Jeg har fulgt GFU siden grundlæggelsen, og vil nu aktivt deltage i foreningens daglige virke. GFU er en spændende forening med et stort potentiale og med værdier, som jeg står bag, og som jeg vil være med til at fremme. Dertil kommer, at de forhenværende bestyrelser har skabt et fremragende grundlag for foreningens fremtidige udvikling. Jeg vil nu gøre mit for at fremme foreningens budskab og mestre fremtidens udfordringer. I min tid på Duborg-Skolen var jeg aktiv som Elevambassadør, og var bestyrelsesmedlem i SSWUngdom og senere formand. Jeg har fået Mindretallet ind med modermælken, og har erfaring med bestyrelsesarbejde og mindretalsdebatten. GFU skal dog ikke bare være mindretalsbørnenes hyggeklub, det skal være en forening, der aktivt deltager i og fremmer debatten om kultur, nationalitet og identitet i Danmark. GFU må gerne være mere politisk, og vi må i højere grad tage stilling til de emner, vi diskuterer – også når det gælder den mindretalsinterne debat! Det vil jeg sammen med den nye bestyrelse arbejde for.

 

Næstformand

29497610_10156208709093252_5630388759947116544_o.jpg

Alena Strelow

Mit navn er Alena, jeg er 25 år og læser teologi i Aarhus. Jeg er opvokset i Rendsborg, der ligger i det sydligste Sydslesvig. I min opvækst i mindretallet har jeg lært, at frivillighed og engagement er samfundets byggesten og derfor har jeg altid prøvet på at engagere mig i lokale spørgsmål, der har været vigtige for mig. Jeg har blandt andet siddet i A. P. Møller Skolens trivselsråd, sunget i kor, etableret en ungegruppe i Rendsborg, været elevambassadør og er kulturmødeambassadør. Sidste år blev jeg valgt ind i GFU´s bestyrelse og har siden prøvet at være med til at forme og danne foreningen. Jeg vil gerne stille op til bestyrelsen igen, fordi jeg har nogle erfaringer, nogle ressourcer og egenskaber, som kan videreudvikle og gavne GFU. Jeg vil gerne være med til at planlægge og udføre arrangementer. Vil gerne øge foreningens medlemstal og øge (kultur-)dialogen og styrke identitetsforståelsen. Udover det har jeg en masse energi og godt humør, som jeg er god til at sprede til andre! Jeg kan godt lide at fordybe mig i projekter og bruge samt videreudvikle mit netværk. Derfor vil jeg gerne stille op som næstformand.

 

Sekretær

18489577_10212330605638377_5006377427830500179_o.jpg

Christopher Warnke

Mit navn er Christopher, jeg er 23 år og bor på Frederiksberg. Det har været en spændende opgave at udviklede foreningen som formand i de sidste to år og jeg ønsker at sige tak for at have fået denne mulighed. På trods af, at ikke alt gik som vi havde håbet det i bestyrelsen, kan vi alligevel se tilbage på en grundlæggende positiv udvikling. Vi fik løst en stor del udfordringer, alle foreninger møder i opstartsfasen, og er nu parate til at skrue op for aktivitetsniveauet. I den gamle bestyrelse brugte jeg mange kræfter på at nørde med det administrative arbejde som kontingentopkrævning, medlemsservicering, den interne kommunikation og design af vores hjemmeside. Det vil jeg gerne fortsætte med og intensivere arbejdet i den nye bestyrelse. Samtidig vil jeg give plads til en formand, der har bedre lederegenskaber, en stærk vision for forenings virke og et tydeligt profil udadtil. Sammen med den nye bestyrelse og vores engagerede medlemmer vil jeg gerne organisere nogle ambitiøse projekter, ikke mindst til optakten og markering af 100 års jubilæet for genforeningen i 2020, men også skabe både faglig og social aktivitet i hovedstaden. Min ambition for GFU er, at vi kommer tættere på vores medlemmer og skaber relevant indhold for dem og samtidig bidrager til et stærkere og mere oplyst fællesskab i Danmark. Jeg håber derfor, at du den 5. maj vil stemme på mig som sekretær til GFU’s bestyrelse.

 

Kasserer

DSC_9143 (3).JPG

Rune Delfs

Mit navn er Rune og jeg er 24 år gammel. Til daglig læser jeg på min kandidat i tysk og mediefag ved Aalborg Universitet. Allerede i min gymnasietid har jeg samlet erfaring med bestyrelsesarbejde, som del af elevrådet på Duborg-Skolen og bestyrelsesmedlem i SSWUngdom. Dette sociale engagement har jeg over årene udbygget og bl.a. siddet i studienævnet for engelsk, tysk og kulturforståelse på AAU. Jeg har været aktiv i Grænseforeningen Ungdoms bestyrelse siden grundlæggelsen. Derudover har jeg ligeledes engageret mig i de fleste af Grænseforeningens ungdomsprojekter over de sidste år, såsom deltager i jUNG zuSAMMEN og Roskilde i 2016 som holdleder og i 2017 som del af arbejdsgruppen. Også i år vil jeg være på Roskilde og bl.a. tage mig af madforsyningen til morgenmaden for de 180 frivillige, som vi stiller til festivalen. Jeg vil i år søge nye udfordringer og derfor stiller jeg op til landskasserer. Selvom jeg til daglig ikke læser noget økonomirelateret på universitet, er jeg overbevist om, at jeg kan leve op til kravene og bidrage konstruktivt til foreningens drift og udvikling. Med flid og ansvarsbevidsthed vil jeg udføre mit arbejde som landskasserer i Grænseforeningen Ungdom. Hvis jeg ikke skulle blive valgt ind som landskasserer stiller jeg selvfølgelig op til valg som mening bestyrelsesmedlem og vil fremover også bidrage med mit positive sind og kreative ideer.

Patrick.jpg

Patrick Wildenradt

Mit navn er Patrick, og jeg er 22 år gammel, fra Sønderborg, men bosat i København. Jeg har siden foreningens stiftelse været kasserer, og dette ønsker jeg at genopstille til, da jeg fortsat ønsker at bidrage til den positive udvikling i Grænseforeningen Ungdom. Derudover genopstiller jeg også som repræsentant for Grænseforeningen Ungdom i Grænseforeningens bestyrelse. Udover mit arbejde for Grænseforeningen Ungdom har jeg i de senere år siddet i en række bestyrelser og råd, ligesom jeg min uddannelsesmæssige baggrund har givet mig værktøjer til at bidrage i bestyrelsesarbejdet. Med en HHX samt en bachelor i International Business (HA med international fokus) har jeg en solid faglig ballast til at sidde som kasserer og i den funktion styre, bogføre, optimere og rådgive om foreningens finanser. Gennem mit virke som kasserer for foreningen de seneste to år har jeg desuden et indgående kendskab til foreningens økonomi, ligesom jeg har et indgående kendskab til Grænseforeningen. Og så har jeg selvfølgelig været en del af den aktive kerne af GFU, også allerede inden foreningen blev grundlagt. :-)Min ambition for GFU er, at vi skal være en markant ungdomsforening, som kan spille ind med vores kompetencer og mangfoldige baggrunde på et højere plan i samfundet. Personligt brænder jeg særlig meget for det grænseoverskridende samarbejde i den dansk-tyske grænseregion samt udviklingen af denne. Jeg vil gerne være med til at stable nogle lidt større, ambitiøse projekter på benene, og i de(t) kommende år ser jeg gerne GFU vise flaget i forbindelse med markeringen af 100-året for genforeningen i 2020. På det mere ’daglige plan’ vil jeg dog også fortsat være med til at arrangere og støtte op om vores øvrige arrangementer af både faglig og social karakter, da disse er helt vitale for vores forening og sammenhængskraft. Endelig vil jeg fortsætte med komme med nye idéer, udvikle og repræsentere foreningen, men også til tider være den lidt trælse person, som kommer med nogle andre synspunkter og stiller de irriterende, kritiske spørgsmål. ;-)

 

Medlemmer til bestyrelsen (op til 3)

29693783_2112911878992184_411437515_o.jpg

Pia CHristiansen

Mit navn er Pia og jeg er 23 år gammel. For tiden bor jeg i Odense, hvor jeg læser på min kandidat i Kultur og Formidling. Jeg stammer oprindelig fra Flensborg og er tidligere elev fra Duborg-Skolen. Her sad jeg bl.a. i elevrådet flere år i træk. Efter skolegangen i Tyskland flyttede jeg til Sønderborg og læste på SDU og var medlem i studienævnet. Samarbejdet i grænseregionen er mit hjertebarn og det vil jeg gerne arbejde videre med det i den kommende bestyrelse. Jeg har i GFUs opstartsfase været næstformand, hvor jeg primært organiserede vores ambitiøse projekt Grenzeløs Youth Workshop. Nu stiller jeg op som bestyrelsesmedlem, da mit studie i det kommende år intensiveres grundet specialeskrivning, men jeg alligevel vil fortsætte mit engagement for kulturforståelse på tværs af grænsen.

17547121_1242160672568258_6949326580715784079_o.jpg

Wienke Reimer

Mit navn er Wienke, jeg er 27 år og bor for tiden i Berlin. Jeg kan ikke få nok af grænselandet. Lige meget hvor langt væk jeg har boet, er jeg altid vendt tilbage til Sydslesvig. Min opvækst i det danske mindretal har ført mig igennem verden, hvor jeg bl.a. har forsket i nationalisme og mindretal i Sydafrika og Vietnam. Lige nu forsker/skriver jeg om identitet (især den frisiske identitet) i nordtyskland indenfor mit speciale. Jeg læser på Aarhus Universitet, men fordi vingerne er store, bor jeg (egentlig –hvis ikke jeg er ude og forske) i Berlin, hvor jeg også har en stilling i Minderheitensekretariat für die vier autochthonen Minderheiten Deutschlands. Siden 2007 har jeg engageret mig i Grænseforeningen. Først som en del af pilotprojektet for Kulturmødeambassadørerne (KMA) , dernæst som del af Elevambassadørerne og senere som Kulturmødeambassadør. Siden 2008 har jeg været en del af Grænseforeningen Ungdom på Roskilde Festival, hvor vi motiverer omkring 150 unge til at sortere pant og tale på tværs af sprog! Sammenholdet omkring denne indsats er en meget vigtig del af mit liv. Vigtigheden gjorde, at jeg i 2014 spontant besluttede, at lave et stop på min verdensrejse for at være en del af pantboden. Det er på grund af mine mange års erfaring og  den store indsats jeg hvert år yder, at jeg gerne vil repræsentere vores Roskilde-ildsjæle i vores bestyrelse. Jeg er en del af bestyrelsen og håber på at blive genvalgt, fordi jeg vil tænke stort og vildt. Jeg vil gøre noget, forandre noget og samle folk! Ganz nach dem Motto: Don't talk toooo much, just try it out!

30715556_1014764495355473_5835438770765168640_n.jpg

Johanna Jürgensen

Mit navn er Johanna Jürgensen, jeg er 21 år og til dagligt læser jeg statskundskab ved Københavns Universitet. Inden jeg flyttede til København boede jeg i Aabenraa, hvor jeg gik på det tyske gymnasium Das Deutsche Gymnasium für Nordschleswig. I min tid på DGN var jeg aktiv som elevambassadør og blev også aktiv indenfor mindretalspolitik, hvilket medførte at jeg i de sidste to år var medlem af det tyske mindretals politiske og kulturelle ungdomsparti Jungen SPitzens (JSP) bestyrelse. Det syntes jeg har været super interessant og givende, og jeg føler at jeg har fået en del erfaring med bestyrelsesarbejde derigennem. Selvom jeg er vokset op i det tyske mindretal har jeg en stærk tilknytning til Sydslesvig, da min far og en stor del af min familie er derfra. Jeg håber således at kunne agere som et slags bindeled mellem de to mindretal, og skabe mere bevidsthed om disse to mindretal, men også om andre mindretal i Europa. Da jeg er interesseret i samarbejde på tværs af grænsen, debat om identitet og nationalitet ønsker jeg derfor at være en del af den nye bestyrelse.

31434658_10213841723270326_2388018996445184_n.png

Andrujan Joseph

Mit navn er Andrujan og jeg er 21 år gammel. Til dagligt læser jeg Global Business Engineering på Aalborg Universitet. Jeg er fascineret af grænselandet, dets folk og historie! Jeg mener, at fortællingen om grænselandet er et pragteksemplar på, hvordan det er muligt at kunne styrke et fællesskab på tværs af kulturer, nationaliteter og grænser. Jeg har fulgt Grænseforeningen Ungdom siden dens start, og jeg synes foreningen danner rammerne om et vigtigt formål. Derfor vil jeg gerne være med til at styrke GFU's platform og profil som bestyrelsesmedlem for foreningen. Jeg tror helt bestemt på, at GFU kan opnå en stemme, der kan give inspiration til at bryde grænser og styrke mødet mellem kulturer i vores samfund. Jeg har siden 2016 været et aktivt medlem af Kulturmødeambassadørerne, både som kulturmødeambassadør og medlem af kommunikationsudvalget for projektet. Herigennem har jeg været med til at styrke projektet på dets kommunikative områder. Desuden har jeg en del erfaringer fra andre frivillige projekter. Jeg er god til at tage ansvar, udvikle og eksekvere strategier og idéer. Så jeg tror bestemt, at jeg kan bidrage positivt til udviklingen af Grænseforeningen Ungdom.

 

Suppleanter (op til 2)

30656520_10211991530211425_6372347839254626304_n.jpg

Frigga Loeck

Jeg hedder Frigga Loeck, er 21 år gammel og bor på Frederiksberg. Til dagligt læser jeg dansk på Københavns Universitet. I min fritid har jeg været aktivt medlem af det Danske Spejderkorps i Sydslesvig, hvor jeg fungerede som leder, og har været holdinstruktør i gymnastikforeningen DAN. I min tid på Duborg-Skolen, gymnasiet i Flensborg, har jeg flere år været del af elevrådet, herunder blandt andet som sekretær. Jeg har også samlet erfaring indenfor identitets- og kulturdebatten som elevambassadør og er i år blevet Kulturmødeambassadør i Grænseforeningen. Gennem disse roller har jeg opnået kompetencer indenfor planlægning og ledelse og har mest af alt rodfæstet min glæde for at yde engagement for mindretallet. Jeg vil bruge min erfaringer og kompetencer i GFU for at skabe mere bevidsthed om det danske og andre mindretal i Danmark og Europa.

30950320_1820078541364506_2132581183_o.jpg

Kjell Knudten

Hej boys and girls, mit navn er Kjell Knudten, jeg er 22 år gammel, fra Bredsted (syd for grænsen), men bosat i Aalborg og jeg vil rigtig gerne stille op til GFU’s bestyrelse, som menigt medlem eller som suppleant. Jeg læser tysk og historie på Aalborg Universitet. Jeg har været med til GFU’s stiftelse og siden sidste år er jeg også del af bestyrelsen, hvor jeg aktivt har været med til forskellige arrangementer, som f.eks. ”Når du flytter til Danmark”-oplæggene i Slesvig hhv. i Flensborg, hvor vi hjælper de unge sydslesvigere med, hvad de skal huske at gøre, når de flytter til vores dejlige Danmark. Jeg er del af GF’s Kulturmødeambassadørkorps siden 2015 og har været med i dets søsterprojekt Elevambassadør mellem årene 2012 og 2015. Gennem dette arbejde har jeg opnået kompetencer i planlægning af dialogmøder og lignende og ledelse som tovholder. Jeg er minimalist, så det er alt i får herfra. Jeg håber i har det godt på okseøerne, siden jeg desværre ikke kan være med pga. prøver jeg skal op i.

 

Repræsentanter til Grænseforeningens bestyrelse (2)

Max Kahrmann

Christopher Warnke

Patrick Wildenradt