GFU’s bestyrelse på Rystesammentur 2018

GFU’s bestyrelse på Rystesammentur 2018

Bestyrelsesvalg

På landsmødet har du som medlem mulighed for at blive valgt ind bestyrelsen og få indflydelse på foreningens daglige virke.

Følgende poster står til valg:

- Formand
- Næstformand
- Sekretær
- Kasserer
- Op til tre bestyrelsesmedlemmer
- Op til to suppleanter

Yderligere skal der vælges:
- To repræsentanter til Grænseforeningens bestyrelse
- Revisor (kan ikke stille op til bestyrelsen)
- Revisorsuppleant (kan ikke stille op til bestyrelsen)

Stiller du op til et valg, får du mulighed for at motivere dit kandidatur på landsmødet. Er du ikke tilstede og ønsker alligevel at stille op til valg, så kan du sende din motivation på skrift til cw@graenseforeningen.dk, som vil blive læst op af dirigenten.